15 Şubat 2017 Çarşamba

Uygulamalı İnsan Kaynaklarında İş Kanunu Eğitimi


EĞİTİM İÇERİĞİ
Günümüz piyasasında İş Dünyası’nın en önemli ihtiyaçlarından biri İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmış, nitelikli personel istihdam edilmesidir.

İnsan Kaynaklarında İş Yasalarını Uygulamaları,  oldukça geniş bir alan olma özelliğine sahip olduğundan iş yasaları eğitimi almamış, alanında yetersiz personel, firmaların telafi edilemez noktalara gelmesine sebep olabilmektedir.
KATILIMCILARA NE KAZANDIRACAK?
·         İnsan kaynakları ve İş Kanunu uygulamaları yönünden yetkinliğin artırılması,
·         İş kanunun getirdiği yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi,
·         İşçi ve işveren ilişkilerinde anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü,
·         İnsan  kaynakları üzerine kariyer yapacakların yetkinliklerin kazandırılması.

KATILIMCI PROFİLİ
·         Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve Personel İşleri Yöneticileri,
·         İnsan Kaynakları Çalışanları,
·         İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen Öğrenci ve Yeni Mezunlar,
·         Sektör değiştirmek isteyen tüm Profesyoneller.


UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARIN DA İŞ KANUNU   EĞİTİM  PROGRAM İÇERİĞİ
 • ·         İş Kanunu’nun Uygulama Alanları/Uygulama Alanı Dışındaki İşler
 • ·         İşveren/İşveren Vekili/Gerçek Kişi/Tüzel Kişi/Alt İşveren
 • ·         İşyeri Tanımı/İşyeri Bildirimi/İş yeri Devri/İşyerinin Kapatılması
 • ·         İş Sözleşmesi/İş Sözleşmesinin Unsurları/İş Sözleşmesinin Özellikleri·
 •          İş Sözleşmesinin Türleri/Süreksiz İş Sözleşmesi/Sürekli İş Sözleşmesi/Belirli Süreli İş Sözleşmesi/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi/Tam Süreli İş Sözleşmesi/Kısmı Süreli İş Sözleşmesi/Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi/Deneme Süreli İş Sözleşmesi/Mevsimlik İş Sözleşmesi 
 • ·         İş Sözleşmesinin Yapılması
 • ·         İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu
 • ·         İş Sözleşme Yasağı
 • ·         İş Sözleşmesinin Geçersizliği
 • ·         İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
 • ·         İş Kanuna Göre Ücret/Ücret Türleri/Ücretin Ödenmesi/Ücretin Korunması
 • ·         Haftalık Çalışma/Denkleştirme Esasına Göre Çalışma
 • ·         Çalışma Süresinden Sayılan Haller
 • ·         Postalar Halinde Çalışma
 • ·         Telafi Çalışması/Kısa Çalışma
 • ·        Fazla Çalışma/Fazla Çalışma Süreleri/Normal Fazla Çalışma/Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma/Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma
 • ·         Fazla Çalıştırma Yaptırılmayacak İşler/Fazla Çalıştırılmayacak Kişiler
 • ·         Ara Dinlenmesi/Hafta Tatili/Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
 • ·         Yıllık Ücretli İzinler/İznin Kullanılması
 • ·         İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • ·         İş Sözleşmesinin Son Bulmasının Hukuki Sonuçları

·

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder