12 Ocak 2017 Perşembe

Çalışan bağlılığına değişik bir açıdan bakmak…

Çalışma dünyasında şirketler yoğun bir rekabet için de yaşamaktalar. Şirketlerin ayakta kalabilmeleri ve sektör de  başarılı olabilmeleri için, ellerindeki kaynakları en etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına bağlı. Şirketlerin en önemli kaynağı çalışanlarıdır. Çalışanların performansının yüksekliği ve verimi, şirketlerin verimini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Çalışanların yüksek performans göstermeleri ve verimli çalışmaları, onların çalıştığı şirketteki tatminine bağlıdır.Yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının üzerinde en çok düşündüğü çalışan bağlılığı nedir ve nasıl artırılır? Bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım…
Çalışan bağlılığı: Çalışanların şirketin başarısına ve ortak hedeflerine katkı sağlamaları, enerji ve emeklerini işlerine odaklamaları anlamına gelir.
Çalışan bağlılığı ve yönetim: Şirketlerde fark yaratan en önemli unsurun şirket üst yönetiminin insan odaklı yaklaşımıdır. Örnek olarak, genel müdürün samimi olarak zaman zaman tüm çalışanların elini sıkmak ve onlarla iletişim kurması gibi…Çalışanların beyinlerinin yanı sıra kalplerine dokunan samimi ve içten yansıtmaların çalışan bağlılığını artırır.
Çalışan bağlılığının işe alımla başladığını belirtmek gerekir. Özellikle ilk yöneticilere ve üst yönetime büyük işler düşmektedir.
İnsanların bağlılığını düşüren ve işten ayrılmalarında rol oynayan aslında ilk yöneticilerin tutum ve davranışlarıdır. Bir şirkette çok iyi bir ücret alıp, keyifli bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Fakat, ilk yöneticiniz sizin motivasyonunuzu azaltıyor ya da yok ediyorsa bağlılıktan söz edemeyiz. Aslında, çalışanlar ayrılırken yöneticilerini terk ediyorlar.
Çalışan bağlılığının üst yönetimce sahiplenilmesi ve hatta performans göstergelerinin bir parçası haline getirilmesi gerekir. Ayrıca, orta kademe yöneticilerinin konunun içine çekilmesi, öncelikle onların bağlılığının artırılması ve kendi çalışanlarını bağlılığı için sorumluluk alma konusunda özendirilmesi çok önemlidir.
Türkiye’de profesyonellerin şirket tercihlerini ücret, kariyer imkanları, fiziksel çalışma şartları gibi fonksiyonel özellikler temelinde yapıldığı görülmektedir. Bu tercihler, uzun vadede tatminsizliğe yol açtığı da bilinmekte. Diğer yandan yaptığı ürün ve hizmetlere sağladığı katma değer üzerinden takdir gören çalışanlar ,yüksek bir aidiyet duygusu ile çalıştıkları ve daha mutlu olduklarını gözlemledik.
Çalışan bağlılığı neden önemli?
·         Yeni fikirlerde artış,
·         Hastalık/mazeret izni kullanmada düşme,
·         Müşteri memnuniyetinde artış,
·         İş verimliliği ve ürün/hizmet kalitesinde artış,
·         Personel devir hızında düşme.
Çalışan bağlılığı belirleyen faktörler
·         Ücret,
·         Kariyer/terfi/gelişim olanakları,
·         Çalışma ortamı,
·         Üst yönetim/orta kademe yönetici/ilk yönetici,
·         Sosyal haklar,
·         Eve yakınlık, ulaşım, servis,
·         Takdir edilme,
·         İş arkadaşlar…
Çalışan bağlılığı artırmak için ne yapmalı?
  • ·        Çalışanlarda güven duygusu geliştirin…Pozitif iletişim,  açıklık/şeffaflık, iş adaleti, iş sürekliliği,  değer verme, yetki ve sorumluluk belirleme ,eğitim olanakları, vb…
  • ·         Fiziki koşulları iyileştirin…İyi çalışma ortamı, iyi servis olanağı, temiz yemekhane, vb….
  • · Spor ve sosyalleşme olanakları hazırlayın…Çalışanlar ve aileleri için müsabakalar/turnuvalar, şirket gezisi, şirket yemeği, şirket pikniği, vb….
  • ·         Hedef bazlı prim/ödül uygulamaları yapın…Kalite yükseltici ,maliyet düşürücü fikir ve uygulamalara, en verimli çalışma, vb….

 Sonuç olarak ,çalışan bağlılığını özetlemeye çalışırsak ,ücret, kariyer gibi özellikler    insanları o şirkete çekiyor. Fakat mutlu etmiyor ve bağlılık yaratmıyor. Bağlılık için en      azından yapılan işin bağlanmaya değer olması gerekiyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder