21 Ocak 2017 Cumartesi

Bireysel Kariyer Ne Zaman Başlar? Şirketlerin Kariyer Planlama Beklentileri…

İnsanoğlu okuma  ve öğrenmeye başladığı zaman kariyeri başlar. Öğrendiğimiz her kelime ve okuduğumuz her satır kariyerimizi etkiler.

Aslında insanlar doğdukları andan itibaren bir sosyal çevrenin içinde bulurlar kendilerini…Önce ailesi ile tanışır…Oyun arkadaşları alır sırayı…Sonra okul çağı gelir ve sosyalleşme süreci devam eder…İş yaşamındaki gelişmeler ve değişimler  de kariyer sürecini etkiler…Kariyer ,emekli olunca son bulur.
Önce, kariyer nedir sorunusun yanıtını verelim. Bir işte ya da meslekte ilerlemek demektir. Ya da; bireyin yaşamı boyunca öğrenmesi, ilerlemesi ve gelişmesi olarak ifade edilmektedir.
Kariyer süreci, insanın okuma ve öğrenmeye başladığı andan, emekli oluncaya kadar geçen süreyi kapsar. Bu süreç içinde ,kariyer bir çok kanaldan gelişimini sağlar.
Öğrencilik de geçen uzun yıllar kariyerde önemli bir yer tutar: İlköğretim,  lise,  üniversite, yüksek lisans…Öğrendiğin yabancı dil, okulda üstlendiğin gönüllü aktiviteler ve görev aldığın kulüpler…
İş yaşamı da önemli bir kariyer alanıdır .Aynı gün farklı iki iş de çalışıyor olabilirsin. Örneğin, ücretli olarak bir firmanın bilgi işlem uzmanı olarak çalışırken, senden başka bir yerde bilgisayar programı üzerine ders vermen istenebilir .Böylece, ”özel bilgisayar öğretmeni” olarak da kariyerin oluşabilir.
Toplumda bazı roller üstlenebiliriz. Derneklere ve gönüllü kuruluşlara üye olup, toplum yararına güzel işler yapabiliriz…
Yeteneğin olan bir alanda, örneğin dağcılık spor dalında ya da paraşütçülük yeteneğini geliştirebilirsin.
Özel yaşantımızda bireysel kariyerimizi nasıl planlayıp uygula biliriz? Bu sorunun yanıtını vermeden önce bazı tanımları açıklayalım.

Meslek Nedir? Bir kimsenin yaşamını sürdürmek, geçimin sağlamak için yaptığı sürekli iş. Avukatlık, öğretmenlik, yöneticilik…

İş Nedir? Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek. Çoğunlukla sadece para kazanmak için yaptığımız çalışmadır.
Makine mühendisi, doktor, öğretmen, satış danışmanı gibi görev adları çoğunlukla işi tanımlıyor.


Kariyerimizi Neler Belirler?
Yaşamamızın her alanında farklı hedeflerimiz olmaktadır. Çalışma yaşantımızda ilerlemek ve ideallerimizi gerçekleştirmek için kariyer hedeflerimiz bulunur. Doğru stratejiler ile hedeflediğimiz kariyer basamaklarına emin adımlarla çıkabiliriz.
Ayrıca, ilgimizin ve yeteneklerimizin neler olduğunu bilirsek, hedeflerimize doğru daha hızlı yol alır, sevdiğimiz işlere yönelir ve  zevk alacağımız meslekte gelişebiliriz.


Kariyer Planlama
Kişinin bilgi, beceri, ilgi ,değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması ve eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecidir.
Önce elimizde nelerin olduğunu, neleri istediğimizi düşünüp aradaki yolu nasıl geçeceğimizi planlamamız gerekir. Sonra da planladıklarımızı uygulamamız …

Bireyi ,kariyer seçiminde genellikle şu dört faktörün etkilediği kabul edilmektedir.
·         Kendini tanıma,
·         Bireyin ilgi alanları,
·         Bireyin kişiliği,
·         Eğitim, mesleki düzey, ebeveynlerin sosyo-okonomik statüleri gibi noktalardan oluşan sosyal ortalama.
Kariyer planlama temelde bireysel ve örgütsel olmak üzere iki boyut göstermekte. Örgütsel yön, bireyin işine uygun bir şekilde ilerlemesini sağlayacak kariyer yolları ile ilgilidir. Bireysel kariyer planlaması ise, işten çok bireyde odaklaşmakta.

Kariyer planlamanın bireysel amaçları şunlardır:
·         Bireyler kendi kariyer başarılarını sağlar,
·         Terfi için personelin geliştirilmesini sağlar,
·         Kariyer olanaklarının bir sonucu olarak ,personelin iş başarısının yükseltilmesini sağlar,
·         İş güvenliğini sağlar,
·         İş tatmini, iş sadakati, kendine güven ve işe bağlılığı yükseltmek,
·         Bireysel eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesini sağlamak.
   

Şirketlerin kariyer planlama beklentileri:
·         Çalışanların potansiyelini yükseltmek,
·         İş ahlaki oluşumu içinde örgütsel sadakati sağlamak,
·         Personelin devrini ve maliyeti azaltmak,
·         Çalışanların iş tatminini sağlamak,
·         Çalışanların tam kapasite ile çalışmasına neden olarak şirket hedeflere ulaşmayı sağlamak,
·         İnsan kaynağından optimal düzeyde yararlanmayı sağlamak.

Kariyer planlaması tamamıyla başarıyı garanti etmez. Fakat yokluğunda ortaya çıkan kariyer fırsatları için bireylerin açık olan kadrolara yerleştirilmesi çok zaman alır. Bu nedenle günümüz modern yönetim anlayışında, işletmelerin insan kaynaklarından etkinlikle yararlanabilmeleri için kariyer geliştirme programlarına yer vermeleri  büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, kriterlerinizi belirleyip, kendinizi iyi bir şekilde tanımaya çalışarak ve meslekleri tanıyarak yapacağınız seçim iyi bir kariyer planlama süreci olacaktır. Bu aşamaların sonrasında yaptığınız seçim sizi doğru bir işe ve mesleğe yöneltecek. Bireylerin ve şirketlerin bu konudaki faaliyetleri birbirileri ile bütünleştiği sürece bir anlam ifade eder. Şirketler de  hedeflerine ulaştıracak hazır  insan kaynaklarına ulaşmış olacaklar.


Sağlıcakla kalın…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder