8 Mayıs 2016 Pazar

Esnek Çalışma ve Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Yasası

Güvenceli esnek çalışma yasası,07/05/2016 tarihinde TBMM ‘de kabul edildi.
Güvenceli esneklik işgücü piyasasında esneklik ve güvencenin bir arada sağlanabileceğini öngörmektedir.Çalışma yaşamında olan güvenceli esnek çalışma ,şirketlerin rekabet güçlerinin artırmak ve değişen koşullara uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.Ayrıca,iş gücü piyasasında yer alan kişilerin istihdamını ve gelir güvencesini hedeflenmektedir.
İş ve işçi bulmaya aracılık hizmetleri de çalışma hayatında değişimden payını almıştır.Özel istihdam büroları,artan işsizlik sorunun çözümü ile işletmelerin değişen piyasa koşullarına uyum sağlanmasında ve nitelikli eleman istihdamında önemli bir rol üstlenmişlerdir.
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Yasası ve  4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile daha önce yasaklanmış olan iş ve işçi bulmaya aracılık etmeye imkan sağlanmış,ancak geçici iş ilişkisi faaliyetinde bulunmasına izin verilmemiştir.Bu kapsamda,2016 yılı Ocak ayından itibaren iş ve işçi bulmaya aracılık eden 438 adet özel istihdam büroları hizmet vermektedir.
Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyledir:
Özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulması;
 • ·    Gençler,kadınlar,uzun süre işsiz kalanlar ile yeni mezunların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştıracak ve daimi istihdama geçişte önemli bir rol üstlenecek,
 • ·     Kayıt dışı ile mücadele konusunda önemli bir adım olacak,
 • ·     İstihdam oranlarının arttırılmasında önemli katkı sağlayacaktır,

AB ve ILO normları dikkate alınarak yapılan düzenleme ile;
 • ·      Doğum,askerlik,hastalık gibi durumda işçinin işini kaybetmemesine yönelik bu sürelerde işverene geçici iş ilişkisi kurma imkanı getirilmektedir.
 • ·      Mevsimlik tarım ve ev hizmetlerinin iş kanunu kapsamına alınarak güvenceli olması sağlanmaktadır.
 • ·   İşletmelerde arızi ve kısa süreli işler ile ortalama kapasitenin üzerinde öngörülmeyen artışlara yönelik taleplerin kayıt içinde karşılanması imkanı getirilmektedir.
 • ·     Geçici işçiyi çalıştıran işveren aynı iş için doğrudan istihdam edilmiş olması halinde sahip olacağı çalışma koşullarının altında çalışamayacağı düzenlenmiş,böylece eşit muammele ilkesi güvence altına alınmıştır.
 • ·      İşin niteliği dikkate alınarak süre ve kota sınırlamaları getirilmiştir.
 • ·     Kamu kurum ve kuruluşlarında,yer altında maden çıkarılan işyerlerinde,grev ve lokavt süresince ve toplu işçi çıkarma durumunda geçici iş ilişkisinin kurulması yasaklanmaktadır.
 • ·      İşveren yeni işçi alımında geçici işçilere öncelik vermesi gerekmektedir.
 • ·    Geçici işçilerin işyerindeki sosyal hizmetlerden,çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.
 • ·      Geçici işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

 En fazla 8 ay
İşletmenin iş hacmininin öngörülmeyen şekilde artması halinde en fazla 4 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilecek.Geçici işçi sağlama,toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecek.Sürenin sonunda aynı iç için 6 ay geçmedikçe geçici işçi çalıştırılmayacak.
  
İşçi sayısı 4’te 1’ni geçemeyecek
Geçici iş ilişkisine dayalı çalıştırılan işçi sayısı,işletmedeki toplam işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek.Toplam çalışan 10 ve daha az olan işyerlerinde,5 işçiye kadar geçici çalıştırılabilecek.

Geçici işçiye avans ve borç Yok
Geçici işçi,özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans ve borç alamayacak.Geçici işçinin asıl işvereni,özel istihdam bürosu olacak.

Güvenceli esnek çalışma yasası, çalışma hayatına ve çalışanlara neler kazandıracak ya kaybettirecek zaman geçince göreceğiz.

Sağlıcakla kalın…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder