29 Şubat 2016 Pazartesi

İşletmelerde Verimlilik


İşletmenin amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bu amaç ve hedeflerine varılacak yöntemleri belirlemek de çok önemlidir.Aynı şekilde belirlenen yöntemlerin kontrol ve uygulaması yönetimin görevidir.Genel olarak işletmelerin amaçları şunlardır:

·         İşletmenin Pazar payını artırmak,

·         Maliyetleri düşürmek,

·         Sektörde lider olmak,

·         İşletmenin karını yükseltmek,

·         Başka firmalardan daha iyi ve fazla üretim ya da hizmet üretmek,

·         Çalışanların moralini yükseltmek,

İşletme bu hedeflere ulaşabilmek için  nitelikli insanlara ihtiyaç duyar.Yani insanların verimli olması gerekiyor.İşletmenin ne ölçüde üretken ve etkili olacağı çalışanların verimli olması ile ilgilidir.Bu işletme içindeki insan kaynakları yönetiminin verimlilik üzerinde çok büyük etkisi vardır.

İşletmenin insan kaynakları verimliliğini çeşitli faktörler etklilemektedir.Bilindiği gibi işletmenin üç kaynağı bulunmakta.Mali kaynaklar,fiziksel kaynaklar ve insan kaynakları.

Biz burada daha çok insan kaynakları verimliliği üzerinde duracağız.İnsan kaynakları verimliğini artırmak için hangi faktörleri dikkate alacağız yada almalıyız.

Verimliliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler vardır.İçsel faktörler a)işletmenin büyüklük ve karmaşıklığı,b)uzmanlık gerektirip gerektirmediği,c)işletme içindeki çalışanların ortamı.

Dışsal faktörler daha çok çevre faktörlerini kapsamaktadır.Çevre faktörleri de işletmenin verimliliği etkilemekte olup insan kaynaklarının kontrolü dışındaki gelişmelerdir.Örneğin,işletmenin fiziksel yerleşim yerinin çalışanların oturduğu yerlere  uzaklığı verimliliği etkilemektedir.Bunun çalışanlar üzerinde politik ve sosyal etkileride vardır.

Ekonomik koşullarda ki değişimler işletmeyi büyük ölçüde etkiler.Ülke ekonomisindeki belirsizlikler,işletmenin kararlarını etkilediği gibi,insan kaynakları yatırımlarını(eğitim ve gelişim) da etkiler.

İşletmenin yada insan kaynaklarının verimliliği etkileyen faktörlerden biride işçi sendikalarıdır.İşyerinde uyulacak kurallar,ücretler,yan ücretler,tazminatlar ve çalışma koşullarında sendikalarda taraf olmaktadır.Bunun sonucu olarak,yöneticilerin iş esnekliğini ve istihdam politikaları saptama yetkisini elinden almaktadır.

İnsan kaynakları yöneticileri işletmenin verimliliği için çok çeşitli parametreleri dikkate almak zorundadır.Ayrıca,sosyal bilimlerlerin çeşitli disiplinlerinden yararlanmak durumundadır.

Sonuç olarak,işletmenin mali kaynakları,fiziksel kaynakları yeterli olması yanında ,insan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları fonksiyonlarını yerine getirmesi için iyi bir çalışma ortamı bulması ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olması , işletmenin verimli olmasını sağlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder