29 Şubat 2016 Pazartesi

İşletme Verimliliğinde ve Yabancı Yatrırım Teşviklerinde İnsan Kaynaklarının Önemi


Ekonomimizin küreselleşmesi süreci ile birlikte, rekabetin hızlı bir şekilde artığı günümüzde, işletme verimliliğinde ve   yabancı yatırımlar konusunda yabancı şirketler ,  önce, ülkenin insan kaynakları potansiyeline bakarlar.

Küreselleşme, şirketlerin yönetim anlayışlarında ve işleyişlerinde yeni bakış

açıları getirdiği görülmekte.Yeni kavramlar ortaya çıktı.Bu süreçte meydana gelen gelişmeler içersinde göze çarpanı,”insan” unsuruna bakış açısının değişmesidir.

İnsana değer veren,insana insanı ölçülerde yaklaşan ve makinanın bir parçası gibi görmeyen ve insanı yönünü ön planda tutan ,insanın kendi amaçlarını gerçekleştirmesine imkan veren,kişisel gelişmeyi teşvik eden ve çalışanlarını motive eden yönetim yaklaşımları kişi verimliğini artırır.Kişisel verimlilik sinerjisinden işletme verimliliğine ulaşmak daha kolay olur.Böylece işletmenin hedef ve amaçlarına etkin ve sürekli bir şekilde ulaşması sağlanmış olur.

İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve büyüyebilmeleri için insan kaynaklarının verimliliklerini artırmak zorundadırlar.İşletmeler ,faaliyetlerini devam ettirebilmesi için, makine kaynaklarını,sermaye kaynaklarını ve insan kaynaklarını etkin kullanmak ile mümkün olabilmektedir.Bu üç kaynak saç ayağının ayakları gibidir.Biri olmadan diğeri olmaz.Bunun için insan kaynağının yetenekleri ve becerileri artırılmalı.Bilgi,beceri ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılarak,daha verimli olmaları sağlanmalı.Eksik yönleri tamamlayıcı eğitimler verilmeli.

İnsan kaynaklarının yabancı yatırım teşvikleri ile  ilgisini en iyi Columbia Üniversitesi Uluslararası Yatırımlar Programı Yönetici Dr.Karl Sauvant şu şekilde açıklamıştır:”Eğer teşvik politikanız sadece finansal teşvikler üzerine kurulu ise ve gelen şirket başarısız olursa,o zaman yatırılan tüm para bir kayıp sayılır.Ancak alt yapıya ve insan gücüne yapılan yatırımlar şeklindeki teşviklerden,o şirket başarısız olsa bile ülke kazançlı çıkar.Çünkü hiçbir şirket,insan gücüne yada alt yapıyı alıp gitmiyor.Dolayısıyla kayıp,şirketin kaybı ile sınırlı kalıyor.”

Eğitim politikaları, ülkemizin ve dünyanın küresel gelişme sürecine uygun  insan gücü ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, yeniden yapılandırılmalı ve gerekli alt yapı çalışmalarına en kısa zamanda başlanmalı diye düşünüyorum.

Çin ve Hindistan gibi ülkeler, dünyanın aradığı insan gücünü yetiştirip ülkelerine katma değer yaratabiliyorlarsa  aynı başarıyı biz niye göstermeyelim?

Yeter ki insanımıza insan gibi değer verelim ve eğitime kaynak ayıralım.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder