22 Şubat 2016 Pazartesi

Geçerli Neden Yoksa İşçi Çıkarmak Kolay Değil


Çalışma yaşamının önemli yasalarından olan 4857 sayılı İş Yasası,milyonlarca çalışan işçi ile işvereni ilgilendirmekte.Bizim burada üzerinde duracağımız konu ise yeni İş Yasasında işten çıkarmada geçersiz nedenler ile işten çıkarmada geçerli nedenleri dile getirmektir.

 Feshin geçerli sebebe dayandırılması için:

 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren,işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından yada işletmenin,işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olacaktır.

a)Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlere katılmak,

b)İşyeri sendika temsilciliği yapmak,

c)Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu süreçte başlatılmış sürece katılmak,

d)Irk,renk ,cinsiyet,medeni hal,aile yükümlülükleri,hamilelik,doğum,din,

siyasi görüş ve benzeri nedenler,

e)Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu doğum öncesi ve sonrası sürelerde işe gelmemek,

f)Hastalık veya kaza nedeniyle Yasada öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık,

gibi nedenlerden ötürü işçi işten çıkarılması için geçerli neden sayılamayacak.Bu yasanın uygulanamayacağı istisna grupları şunlardır:

a.30 işçiden az işçi çalıştıran işyerleri,

b.İşyerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler,

c.İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri,

d.Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanlardır.

Bunlar koruyucu hükümlerden yararlanamayacaklardır.

 

İşçi Çıkarmada Geçerli Nedenler:

İşçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler dışında kalan ve işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir.Bunlara örnek vermek gerekirse;

1.İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler:

·       Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma,

·       İşe yatkın olmama,

·       Öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği,

·       Sık sık hastalanma,

·       Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma,

·       Çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektirdiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık,

·       Uyum yetersizliğinin azlığı.

2.İşçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler:

Sözleşme feshi için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte,işçinin hizmet akdine aykırı davranışları olabilir.Bunlara örnek olarak:

·       Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak,

·       İşverene zarar vermek yada zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak,

·       İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışmak,

·       İşini uyarılara rağmen eksik,kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek,

·       İşyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkiye girmek.

3.İşletmenin,işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler:

İşyerinden kaynaklanan geçerli sebepler,işyerinin dışından veya içinden kaynaklanan sebeplerdir.

a)İşyeri içinden ve dışından kaynaklanan sebepler:

1.    Sürüm ve satış olanaklarının azalması,

2.    Talep ve sipariş azalması,

3.    Enerji sıkıntısı,

4.    Ülkede yaşanan ekonomik kriz,

5.    Piyasada genel durgunluk,

6.    Yeni çalışma yöntemleri ve yeni teknoloji uygulanması,

7.    Dış pazar kaybı,

8.    Hammadde sıkıntısı,

9.    İşyerinde bazı bölümlerin kapatılması,

1     Bazı iş türlerinin kaldırılması,gibi sebepler olabilir.

Görüldüğü gibi,fesih için geçerli sebep oluşturmayacak hususlar da tek tek ayrıntılı bir biçimde sayılmıştır.Böylece yeni iş yasası ile özellikle güvence altına alınmış olan bazı hak ve özgürlükler hiçbir şekilde fesih için bir sebep oluşturmayacaktır

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder