10 Aralık 2018 Pazartesi

Uygulamalı Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi

EĞİTİM İÇERİĞİ
İnsan kaynakları özlük işleri ve bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak sürecin en temelinden başlanarak gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak işlendiği ve katılımcıların eğitim sonunda bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kavramış olmaları hedeflenmektedir. İnsan kaynakları özlük işleri eğitimi tamamen uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlenmekte, güncel örneklerle desteklenmekte, katılımcılara örnek uygulamalar yaptırılarak bilgiyi daha çabuk özümsemeleri ve kavramaları sağlanmaktadır.

AMAÇ
·         Katılımcılara Ücretle alakalı mevzuata uygun Ücret Bordrosu hazırlanmasını/ hesaplamasını öğretmek,
·         Yapılan bordroların kanuni standartlarla belirlenen kontrolünü sağlamak,
·         Uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi – becerileri kazandırmak ve arttırmak,
·         Firmaların İnsan Kaynakları, Personel ve Muhasebe birimlerindeki çalışanların İş Hukuku ve Personel Uygulamaları konusunda yasal gerekliliklere uygun iş yapmasını sağlamaktır.  

KATILIMCI PROFİLİ
·         İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü Yönetici, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları,
·         Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları,
·         İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen tüm yeni mezunlar ve öğrenciler,
·         Sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve tüm Firma sahipleri.

UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA EĞİTİMİ​ PROGRAM İÇERİĞİ

ÖZLÜK İŞLERİ ve ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI
1-Personel Özlük Dosyası /Özlük Dosyası Evrakları
2-Özlük Dosyası Belgeleri Check-Listeleri
3-Dosyalama ve Arşivleme
4-Denetim ve İdari Para Cezaları
5-Çalışan Talepleri/İşveren Talepleri
6-Puantaj Nedir?
7-Ücret/G.V.Kanun’una Göre Ücret/Ücretin Unsurları/Ücret Sayılan Ödemeler/Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler/Gelir        Vergisinden İstisna Edilen Tazminat ve Yardımlar
8-Sakatlık İndirimi/Asgari Geçim İndirimi
9-Hangi Ücretlerden Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesilir?
10-İşsizlik Sigorta Kanunun Ücretle İlgili Maddesi/Prime Esas Ücretler
11-Güvenlik Uygulamalarında Gün Uyuşmazlıkları/Ücreti Ödenmeyen İzinler/Ay İçinde İşe Başlayan Personelin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşten Ayrılan Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşe Başladığı Ayda İşten Ayrılan Sigortalının Prim Gününün Hesaplanması
12-Ücretin Korunması (İcra)
13-Bordro/Kanunen Bordroda Bulunması Gereken Bilgiler
14-Yasal Bildirimler/Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı Ayrılış Bildirgeleri/SGK dan Ayrılış Nedenleri/Eksik Gün Raporu/SGK Eksik Gün Neden Kodları/İş gücü Çizelgesi/İş Kazası /İş Kazasında Yapılması Gerekenler/SGK Raporlarının Bildirilmesi
16-Denetime Hazırlanma
17-Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler(Normal Çalışan)/Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler 
18-SGK Prim Oranları Tablosu/SGK Tehlike Derecesi
19-2017 Yılı Parametrelerine Göre Bordro Formülü
20-İhbar Tazminatı/Kıdem Tazminatı/Dikkate Alınan ve Alınmayan
Ödemeler/Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
21-Yıllık İzin Ücreti/Yıllık İzin Ücretinin Bordroda Hesaplaması

22-Hesaplamalar

16 Temmuz 2018 Pazartesi

İşçi Alacakları ve İşveren Yükümlülükleri EğitimiEĞİTİM   İÇERİĞİ
Çalışanlar, işveren karşısında ezilmemesi ve haklarını sonuna kadar almasını sağlamak için, iş görenin tüm haklarını bilmesi gerekir.

Aynı şekilde, işverenlerin çalıştırdığı iş görenler için İş Yasası, SGK ve Borçlar Kanun’dan doğan yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler bilerek ya da bilmeyerek uygulanmadığı zaman karşılaşacağı maddi yaptırımlarda artmaktadır.


KATILIMCILARA NE KAZANDIRACAK?
İş gören ya da çalışan kesim, yasal haklarını bilecek ve bu haklarını nasıl alması gerektiğini öğrenecek,
İşverenler, işçi alacakları konusunda temel yükümlülüklerinin neler olduğu bilgisine sahip olacak ve işçi alacaklarının ödenmemesi durumunda karşılaşacağı yaptırımları öğrenmiş olacak.

KATILIMCI PROFİLİ
Çalışan ya da emekli olmuş tüm iş görenler (mavi yaka ve beyaz yaka),
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticileri,
İnsan Kaynakları Uzman ve Çalışanları, SMMM Çalışanları

İŞÇİ ALACAKLARI/İŞVEREN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER  EĞİTİM PROGRAM İÇERİĞİ
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Yıllık İzin Ücreti
Maddi Tazminatı (İş Kazası)
Yeni İş Arama İzin Ücreti
İşe Başlatmama Tazminatı
Boşta Geçen Süre Ücreti
Kötü Niyet Tazminatı
Sendikal Tazminatı
Bakiye Süre Ücreti
İşsizlik Ödeneği
Cezai Şart Eğitim Gideri
Fazla Çalışma Ücreti
Hafta Tatili Ücreti
Genel Tatil Ücreti
İlave Tediye Ücreti
Prim Ücreti
İkramiye Ücreti
Eşit Davranma Borcu
İbraname
Hesaplama Yöntemi
Yargıtay Uygulamaları


19 Mart 2018 Pazartesi

İnsan Kaynaklarında Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi


EĞİTİM İÇERİĞİ
İnsan kaynakları özlük işleri ve bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak sürecin en temelinden başlanarak gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak işlendiği ve katılımcıların eğitim sonunda bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kavramış olmaları hedeflenmektedir. İnsan kaynakları özlük işleri eğitimi tamamen uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlenmekte, güncel örneklerle desteklenmekte, katılımcılara örnek uygulamalar yaptırılarak bilgiyi daha çabuk özümsemeleri ve kavramaları sağlanmaktadır.

AMAÇ
·         Katılımcılara Ücretle alakalı mevzuata uygun Ücret Bordrosu hazırlanmasını/ hesaplamasını öğretmek,
·         Yapılan bordroların kanuni standartlarla belirlenen kontrolünü sağlamak,
·         Uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi – becerileri kazandırmak ve arttırmak,
·         Firmaların İnsan Kaynakları, Personel ve Muhasebe birimlerindeki çalışanların İş Hukuku ve Personel Uygulamaları konusunda yasal gerekliliklere uygun iş yapmasını sağlamaktır.  

KATILIMCI PROFİLİ
·         İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü Yönetici, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları,
·         Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları,
·         İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen tüm yeni mezunlar ve öğrenciler,
·         Sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve tüm Firma sahipleri.

UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA EĞİTİMİ​ PROGRAM İÇERİĞİ

ÖZLÜK İŞLERİ ve ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI
1-Personel Özlük Dosyası /Özlük Dosyası Evrakları
2-Özlük Dosyası Belgeleri Check-Listeleri
3-Dosyalama ve Arşivleme
4-Denetim ve İdari Para Cezaları
5-Çalışan Talepleri/İşveren Talepleri
6-Puantaj Nedir?
7-Ücret/G.V.Kanun’una Göre Ücret/Ücretin Unsurları/Ücret Sayılan Ödemeler/Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler/Gelir        Vergisinden İstisna Edilen Tazminat ve Yardımlar
8-Sakatlık İndirimi/Asgari Geçim İndirimi
9-Hangi Ücretlerden Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesilir?
10-İşsizlik Sigorta Kanunun Ücretle İlgili Maddesi/Prime Esas Ücretler
11-Güvenlik Uygulamalarında Gün Uyuşmazlıkları/Ücreti Ödenmeyen İzinler/Ay İçinde İşe Başlayan Personelin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşten Ayrılan Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşe Başladığı Ayda İşten Ayrılan Sigortalının Prim Gününün Hesaplanması
12-Ücretin Korunması (İcra)
13-Bordro/Kanunen Bordroda Bulunması Gereken Bilgiler
14-Yasal Bildirimler/Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı Ayrılış Bildirgeleri/SGK dan Ayrılış Nedenleri/Eksik Gün Raporu/SGK Eksik Gün Neden Kodları/İş gücü Çizelgesi/İş Kazası /İş Kazasında Yapılması Gerekenler/SGK Raporlarının Bildirilmesi
16-Denetime Hazırlanma
17-Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler(Normal Çalışan)/Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler 
18-SGK Prim Oranları Tablosu/SGK Tehlike Derecesi
19-2017 Yılı Parametrelerine Göre Bordro Formülü
20-İhbar Tazminatı/Kıdem Tazminatı/Dikkate Alınan ve Alınmayan
Ödemeler/Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
21-Yıllık İzin Ücreti/Yıllık İzin Ücretinin Bordroda Hesaplaması
22-Hesaplamalar


21 Temmuz 2017 Cuma

687 Sayılı KHK Getirilen Prim Teşvikinin Kapsamı Genişletildi

09 Şubat 2917 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni prim teşviki ve Gelir Vergisi desteği getirilmişti. Daha sonra, istihdamın artırılması amacıyla, bu teşvikinin uygulama kapsamı 06/07/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile usul ve esaslar yeniden düzenlemiş ve işverenlere kolaylıklar sağlanmıştır.

Teşvik kapsamındaki işçiler için kriterler esnetildi, hem de 2017 yılında yeni açılan işyerleri için teşvik miktarı arttığı gibi, ev hizmetlileri ve mevsimlik işçilerde kapsama dahil edildi.

Teşvikten Yararlanmak İçin;

Sigortalı Yönünden;
 • ·  01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • ·  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • ·  Sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerektiği,

İşveren Yönünden;
 • ·   Özel sektör işverenine ait olması,
 • ·   Sigortalının,2016/12.aya ait Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • ·   Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • ·   Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • ·   Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
 • ·   Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı, yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,


Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Kapsam Dışı Olanlar;
 • ·  5335/30-2.fıkra kapsamına giren kurum ve kuruluşlar,(Kamu emekli memuru)
 •     2886 ve 4734 sayılı Kanunlar ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

 • ·  Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • ·  Yurt dışında çalışan sigortalılar,


01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri

2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016 Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından,2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde,01.06.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanabilecektir.

Teşvik Süresi;

Teşvik, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Alt İşverenler;

Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır.2016 Aralık ayı sigortalı sayısı ile ortalama sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

Teşvikin SGK Primleri Üzerinden Uygulanması;

Teşvikin SGK üzerinden uygulaması asgari ücret üzerinden hesaplanarak yapılacak. Burada dikkate alınacak şey sigortalının aylık prim ödeme gün sayısı olacaktır. Formülü;
Sigortalının Aylık Prim Ödeme Gün Sayısıx22,22 TL
Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve bu tutarlar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
Örneğin;
30 prim günü olduğunda;
(1.777,5/30)x30x%34,5                 =613,24 TL  (687 Sayılı Kanundan Doğan İşsizlik İndirimi)
666,60 (Toplam Teşvik)-613,24 TL  =53,36 TL (687 Sayılı Kanundan Doğan Prim İndirimi)

Teşvikin Gelir Vergisi Üzerinden Hesaplanması;

Sigortalı işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,ücretlinin;2017 yılında uygulanan ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
Örneğin;
Teşvikten yararlanacak işçi 01.07.2017 tarihinde işe girdi. Temmuz ayı için 30 prim günü var. Ücretinin 3.000 TL olduğunu varsayalım.
Ücreti ne olursa olsun vergi desteği asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.
Personel Temmuz ayında tam çalıştığında;
30 prim gün üzerinden;
Brüt Ücret                           1.777.50
SGK İşçi Primi                        248,85
İşsizlik İşçi Primi                      17,78
GV Matrahı                         1.510,88
GV                                        226,63
AGİ                                       133,31
Destek Tutarı                         93,32

Ev Hizmetlerine Destek;

Ev hizmetlileri çalışanlarına son 3 ay içerisinde en fazla 10 gün sigortalılığı varsa teşvikten yararlanabilecekler. Dolayısıyla yalnızca ticaretle uğraşan işverenlere değil ,ay zamanda ev sahibi işverenleri de teşvikten yararlanacaklardır.

Yeni İşyerlerine Destek;

Teşvikteki en önemli değişiklik, işyerlerini 2017 yılında yeni açanlara olacaktır.2017 yılında Haziran öncesinde işyerlerini açan işverenler teşvikten ancak 3 ay sonra yararlanabiliyorlardı. Yapılan değişiklik sonrası işverenler teşvikten yararlanmak için 3 ayın geçmesini beklemeden hemen yararlanabilecekler.

Mevsimlik Çalışana Destek;

Haziran öncesi dönemi için mevsimlik çalışan ve son 3 aydır işsiz olan kişiler için işverenlere teşvik sağlanmıyordu. Yapılan değişiklik sonrası son 3 aydır işsiz olan ve mevsimlik çalışan kişiler için de teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır.

Yılmaz Kesikbaş
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı/Eğitmen

30 Mayıs 2017 Salı

Yeni İş Mahkemesi Kanunu (Arabulucu) Dava Sürecini Kısaltır mı?İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı  yasallaşması için Meclis gündemine girmiş bulunuyor. Çalışan ile patron arasındaki anlaşmazlıklar Mahkemeden önce arabulucuya gidecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016 yılı verilerine göre,14 milyon işçi,1 milyon 750 bin işveren olduğu tespit edilmiş. Ülkemizde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, çalışma hayatının ve yargının gündeminde önemli bir yer tuttuğu bilinen bir gerçektir.

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu çalışmalarında, işçi ve işveren görüşleri alındığı ve ihtiyaçlara cevap vereceği düşünülmektedir. Bunun için şimdiden bir şey söylemek güç. Aksaklıklar ancak, uygulama da görülebilir.

4857 Sayılı İş Kanunun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri iş güvencesinden faydalanabilir hale getirmiştir.

4857 sayıl İş Kanununun 20. maddesi uyarınca iş akdi feshedilen işçinin fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade istemiyle İş Mahkemesinde dava açması gerekir.
İş Mahkemesi de açılan davalar,2 ay içinde karara bağlanması gerekir. Eğer mahkemeden çıkan sonuca memnun kalmayan taraf temyize gitmesi durumunda 1 içinde de burada sonuçlanması gerekiyor.

Kanunlarımıza göre, çalışan kişi mahkemeye başvurunca en fazla 4 ya da 5 ay içinde davanın sonuçlanması gerekiyor. Örneğin ,çalışan ay sonunda mahkemeye başvursun, İş Mahkemesi de 2 ay için de sonuçlandırsın ve Temyiz Mahkemesi de 1 ay da davayı sonuçlandırsın.

Ancak, uygulamada, işe iade davaları İş Mahkemelerinde 1 yıl-2 yıl arasında, Yargıtay’da 1 ve 2 yıl arasında sonuçlandığını biliyoruz.

İşe iade davalarında mahkeme sürecinin uzaması çalışanları mağdur ettiği görülmektedir. Çünkü, çalışanlar hak ettiği tazminatı zamanında alamadıkları gibi, davaların uzamasından kaynaklanan gecikme faizlerinden de yararlanamıyorlar.

Mevcut olan yasaların uygulanmasından   kaynaklanan çalışanların hak mahrumiyeti, umarım yeni  İş Mahkemeleri Kanunu ile son bulur.

Arabuluculuk nedir? Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılık olarak müzakere ederek çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir süreçtir.

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu arabulucuyu şu şekilde açıklamaktadır:
 “Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Davacı , arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.”

Görüldüğü gibi, Arabulucu, dava sürecinde işçi ve işveren arasında karar verme sürecini kısaltacak ve tarafların menfaatlerini sağlayacak. Mahkemeler üzerindeki iş yükü de hafiflemiş olacak.

Çalışma hayatımızda karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik düzenlenen yeni İş Mahkemesi Kanunu (Arabulucu) ,umarım yaralara merhem olur ve çalışma hayatına bir düzen ve ahenk getirmiş olur.

Sağlıcakla kalın…

Yılmaz Kesikbaş


İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı/Eğitmen