23 Mart 2019 Cumartesi

Kitap Okumama!
Toplum olarak eğitime milyarca dolar para harcamamıza rağmen, kitap okuma alışkanlığımız neden yerlerde sürünüyor? Okuma alışkanlığını sorgulamak için, geçmiş den günümüze doğru ufak bir yolculuk yapmamız doğru olur.

Önce insan neden okur sorusunun cevabını verelim. Öğrenmek, düşünmek ve zevk almak için okur.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’nde 3 önemli göstergelerden birincisi beklenen yaşam süresi, ikincisi kişi başına düşen gelir düzeyi, üçüncüsü ise de eğitim seviyesidir.

Sokrates yıllar önce “Okumak bir toplumun günlük alışkanlığı olunca, o toplum mutlu olur.” diyerek okuma alışkanlığına vurgu yapıyor. ”Kitap limandı benim için. Kitaplar da yaşadım ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. Kitap benim has bahçem idi. Hayat yolculuğumun sınır taşları kitaplardı.” İfadesi ile kitap sevgisini ne güzel anlatıyor Cemil Meriç. Almanya'nın dünyaca ünlü edebiyatçısı Goethe “İyi bir kitap insana can veren kandır.” diyor.” İlim Çin’de de olsa ona talip olun. Çünkü ilim her Müslümana farzdır.” demiyor mu sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed. Zira Kuranı Kerim’in ilk emri oku değil midir?

Toplumsal alışkanlıklarımız irdelendiğinde görülecektir ki, toplum olarak kitap okumuyoruz. Nedenleri üzerinde herkes değişik şeyler söyleyebilir. En çok da söylenen ”Okumak için zamanım yok!” Bu ya da bunun gibi verilecek cevaplar pek anlamlı gelmiyor insana. Çünkü ülkemiz, televizyon izleme oranların da dünya rekorları kırarken, kitap okumamak için üretilen bahanelerin anlamı olmuyor.

Kitap okumama nedeni olarak, toplumsal bilinçaltımıza kazınmış olan  alışkanlığımız yatmakta diye düşünüyorum. Yani, kültürel DNA’mız da yazılı kültür yerine, sözlü kültüre ait olma özelliğini görebiliriz. Maniler, türküler, fıkralar, bilmeceler, folklor ve masallar gibi,  sözlü kültürel ürünler belleğimizde yer almakta.

Türkler, ana yurdu Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederek gelmişler. Gelirken masalları, destanları, hikâyeleri âşıklar, ozanlar, dervişler ve Dede Korkut’lar konuşa konuşa söyleye söyleye, kuşaktan kuşağa aktarmışlar. Çünkü konuşmayı, dost meclislerini ve sözlü kültürü seviyoruz.

Sözel toplumda yaşıyoruz. Birbirimize derdimizi ve düşüncemizi sözle anlatıyoruz. Yazmayı sevmiyoruz. Bizim için “söz uçar, yazı kalır” ifadesi pek geçerli değil. Türkiye'nin kaderinde rol almış kaç politikacı ya da lider anılarını yazdı?

Uygarlıkların beşiği Anadolu, eşsiz sözlü kültürümüzü dolu. Sözlü kültür hazinemizi gençlere aktarabilmek için yazılı kültüre geçmek gerekir. Böylece yazılı kültür, bir nevi felsefe ve bilime geçmek demektir.

Çocuklarımız ders kitabı okumakla başka kitap okumayı aynı görür. Tatilde çocuklar kitap okumaya kalktığında başta anne—babalar karşı çıkarlar. ”Bütün yıl okudun yoruldun. Dinlenme senin hakkın. Şimdi git, eğlen denize gir ve kafanı dinle.” denir. Oysa çocuk, kitap okuyarak kendini, çevresini, dünyayı tanıyıp ve algılayacak.

Erken dönemde okuma alışkanlığı kazanan çocukların, düşünme yeteneği ve kelime hazinesi de artmakta. Buna bağlı olarak dinleme, konuşma ve gelişmiş zekâya sahip oluyor.

İnsanın düşünceleri, tartışmaya gerek kalmadan gözlemle değişir. İnsanlar gördüklerini yaparlar. Bir annenin ve babanın çocuğuna hadi kitap oku diye söylemesinin çocuk üzerinde hiçbir yararı yoktur. Ancak çocuk, ebeveyninin elinde kitap okurken görürse, onun için iyi bir rol model olur. Kendisi kitap okumayan aile büyükleri, çocuklarına kitap oku demesin. Maalesef sigara içip de sigaranın zararlarını anlatan anne-babanın düştüğü kötü duruma düşmüş olurlar. Turizm bölgelerinde görüyoruz. Plajda anne, baba ve çocuk birlikte kitap okuyor. Çocuk için örnek alınacak rol modellik budur. Kitap okumada söze değil, rol modele ihtiyaç var.

Kitap okumada gözlem ve alışkanlıkların önemi, Laedri’nin şu güzel sözü ile pekişmekte.” Çocuklara kitap sevdirmenin yolu daha bebekten başlar. Bebekliklerinde onlara kitap okuyun, anlamaz demeyin. Zira bebekler âlim doğarlar.”


10 Aralık 2018 Pazartesi

Uygulamalı Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi

EĞİTİM İÇERİĞİ
İnsan kaynakları özlük işleri ve bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak sürecin en temelinden başlanarak gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak işlendiği ve katılımcıların eğitim sonunda bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kavramış olmaları hedeflenmektedir. İnsan kaynakları özlük işleri eğitimi tamamen uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlenmekte, güncel örneklerle desteklenmekte, katılımcılara örnek uygulamalar yaptırılarak bilgiyi daha çabuk özümsemeleri ve kavramaları sağlanmaktadır.

AMAÇ
·         Katılımcılara Ücretle alakalı mevzuata uygun Ücret Bordrosu hazırlanmasını/ hesaplamasını öğretmek,
·         Yapılan bordroların kanuni standartlarla belirlenen kontrolünü sağlamak,
·         Uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi – becerileri kazandırmak ve arttırmak,
·         Firmaların İnsan Kaynakları, Personel ve Muhasebe birimlerindeki çalışanların İş Hukuku ve Personel Uygulamaları konusunda yasal gerekliliklere uygun iş yapmasını sağlamaktır.  

KATILIMCI PROFİLİ
·         İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü Yönetici, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları,
·         Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları,
·         İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen tüm yeni mezunlar ve öğrenciler,
·         Sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve tüm Firma sahipleri.

UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA EĞİTİMİ​ PROGRAM İÇERİĞİ

ÖZLÜK İŞLERİ ve ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI
1-Personel Özlük Dosyası /Özlük Dosyası Evrakları
2-Özlük Dosyası Belgeleri Check-Listeleri
3-Dosyalama ve Arşivleme
4-Denetim ve İdari Para Cezaları
5-Çalışan Talepleri/İşveren Talepleri
6-Puantaj Nedir?
7-Ücret/G.V.Kanun’una Göre Ücret/Ücretin Unsurları/Ücret Sayılan Ödemeler/Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler/Gelir        Vergisinden İstisna Edilen Tazminat ve Yardımlar
8-Sakatlık İndirimi/Asgari Geçim İndirimi
9-Hangi Ücretlerden Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesilir?
10-İşsizlik Sigorta Kanunun Ücretle İlgili Maddesi/Prime Esas Ücretler
11-Güvenlik Uygulamalarında Gün Uyuşmazlıkları/Ücreti Ödenmeyen İzinler/Ay İçinde İşe Başlayan Personelin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşten Ayrılan Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşe Başladığı Ayda İşten Ayrılan Sigortalının Prim Gününün Hesaplanması
12-Ücretin Korunması (İcra)
13-Bordro/Kanunen Bordroda Bulunması Gereken Bilgiler
14-Yasal Bildirimler/Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı Ayrılış Bildirgeleri/SGK dan Ayrılış Nedenleri/Eksik Gün Raporu/SGK Eksik Gün Neden Kodları/İş gücü Çizelgesi/İş Kazası /İş Kazasında Yapılması Gerekenler/SGK Raporlarının Bildirilmesi
16-Denetime Hazırlanma
17-Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler(Normal Çalışan)/Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler 
18-SGK Prim Oranları Tablosu/SGK Tehlike Derecesi
19-2017 Yılı Parametrelerine Göre Bordro Formülü
20-İhbar Tazminatı/Kıdem Tazminatı/Dikkate Alınan ve Alınmayan
Ödemeler/Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
21-Yıllık İzin Ücreti/Yıllık İzin Ücretinin Bordroda Hesaplaması

22-Hesaplamalar

16 Temmuz 2018 Pazartesi

İşçi Alacakları ve İşveren Yükümlülükleri EğitimiEĞİTİM   İÇERİĞİ
Çalışanlar, işveren karşısında ezilmemesi ve haklarını sonuna kadar almasını sağlamak için, iş görenin tüm haklarını bilmesi gerekir.

Aynı şekilde, işverenlerin çalıştırdığı iş görenler için İş Yasası, SGK ve Borçlar Kanun’dan doğan yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler bilerek ya da bilmeyerek uygulanmadığı zaman karşılaşacağı maddi yaptırımlarda artmaktadır.


KATILIMCILARA NE KAZANDIRACAK?
İş gören ya da çalışan kesim, yasal haklarını bilecek ve bu haklarını nasıl alması gerektiğini öğrenecek,
İşverenler, işçi alacakları konusunda temel yükümlülüklerinin neler olduğu bilgisine sahip olacak ve işçi alacaklarının ödenmemesi durumunda karşılaşacağı yaptırımları öğrenmiş olacak.

KATILIMCI PROFİLİ
Çalışan ya da emekli olmuş tüm iş görenler (mavi yaka ve beyaz yaka),
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticileri,
İnsan Kaynakları Uzman ve Çalışanları, SMMM Çalışanları

İŞÇİ ALACAKLARI/İŞVEREN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER  EĞİTİM PROGRAM İÇERİĞİ
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Yıllık İzin Ücreti
Maddi Tazminatı (İş Kazası)
Yeni İş Arama İzin Ücreti
İşe Başlatmama Tazminatı
Boşta Geçen Süre Ücreti
Kötü Niyet Tazminatı
Sendikal Tazminatı
Bakiye Süre Ücreti
İşsizlik Ödeneği
Cezai Şart Eğitim Gideri
Fazla Çalışma Ücreti
Hafta Tatili Ücreti
Genel Tatil Ücreti
İlave Tediye Ücreti
Prim Ücreti
İkramiye Ücreti
Eşit Davranma Borcu
İbraname
Hesaplama Yöntemi
Yargıtay Uygulamaları


19 Mart 2018 Pazartesi

İnsan Kaynaklarında Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi


EĞİTİM İÇERİĞİ
İnsan kaynakları özlük işleri ve bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak sürecin en temelinden başlanarak gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak işlendiği ve katılımcıların eğitim sonunda bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kavramış olmaları hedeflenmektedir. İnsan kaynakları özlük işleri eğitimi tamamen uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlenmekte, güncel örneklerle desteklenmekte, katılımcılara örnek uygulamalar yaptırılarak bilgiyi daha çabuk özümsemeleri ve kavramaları sağlanmaktadır.

AMAÇ
·         Katılımcılara Ücretle alakalı mevzuata uygun Ücret Bordrosu hazırlanmasını/ hesaplamasını öğretmek,
·         Yapılan bordroların kanuni standartlarla belirlenen kontrolünü sağlamak,
·         Uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi – becerileri kazandırmak ve arttırmak,
·         Firmaların İnsan Kaynakları, Personel ve Muhasebe birimlerindeki çalışanların İş Hukuku ve Personel Uygulamaları konusunda yasal gerekliliklere uygun iş yapmasını sağlamaktır.  

KATILIMCI PROFİLİ
·         İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü Yönetici, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları,
·         Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları,
·         İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen tüm yeni mezunlar ve öğrenciler,
·         Sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve tüm Firma sahipleri.

UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA EĞİTİMİ​ PROGRAM İÇERİĞİ

ÖZLÜK İŞLERİ ve ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI
1-Personel Özlük Dosyası /Özlük Dosyası Evrakları
2-Özlük Dosyası Belgeleri Check-Listeleri
3-Dosyalama ve Arşivleme
4-Denetim ve İdari Para Cezaları
5-Çalışan Talepleri/İşveren Talepleri
6-Puantaj Nedir?
7-Ücret/G.V.Kanun’una Göre Ücret/Ücretin Unsurları/Ücret Sayılan Ödemeler/Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler/Gelir        Vergisinden İstisna Edilen Tazminat ve Yardımlar
8-Sakatlık İndirimi/Asgari Geçim İndirimi
9-Hangi Ücretlerden Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesilir?
10-İşsizlik Sigorta Kanunun Ücretle İlgili Maddesi/Prime Esas Ücretler
11-Güvenlik Uygulamalarında Gün Uyuşmazlıkları/Ücreti Ödenmeyen İzinler/Ay İçinde İşe Başlayan Personelin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşten Ayrılan Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması/İşe Başladığı Ayda İşten Ayrılan Sigortalının Prim Gününün Hesaplanması
12-Ücretin Korunması (İcra)
13-Bordro/Kanunen Bordroda Bulunması Gereken Bilgiler
14-Yasal Bildirimler/Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı Ayrılış Bildirgeleri/SGK dan Ayrılış Nedenleri/Eksik Gün Raporu/SGK Eksik Gün Neden Kodları/İş gücü Çizelgesi/İş Kazası /İş Kazasında Yapılması Gerekenler/SGK Raporlarının Bildirilmesi
16-Denetime Hazırlanma
17-Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler(Normal Çalışan)/Ücret Bordrosundan Yapılan Kesintiler 
18-SGK Prim Oranları Tablosu/SGK Tehlike Derecesi
19-2017 Yılı Parametrelerine Göre Bordro Formülü
20-İhbar Tazminatı/Kıdem Tazminatı/Dikkate Alınan ve Alınmayan
Ödemeler/Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
21-Yıllık İzin Ücreti/Yıllık İzin Ücretinin Bordroda Hesaplaması
22-Hesaplamalar


21 Temmuz 2017 Cuma

687 Sayılı KHK Getirilen Prim Teşvikinin Kapsamı Genişletildi

09 Şubat 2917 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni prim teşviki ve Gelir Vergisi desteği getirilmişti. Daha sonra, istihdamın artırılması amacıyla, bu teşvikinin uygulama kapsamı 06/07/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile usul ve esaslar yeniden düzenlemiş ve işverenlere kolaylıklar sağlanmıştır.

Teşvik kapsamındaki işçiler için kriterler esnetildi, hem de 2017 yılında yeni açılan işyerleri için teşvik miktarı arttığı gibi, ev hizmetlileri ve mevsimlik işçilerde kapsama dahil edildi.

Teşvikten Yararlanmak İçin;

Sigortalı Yönünden;
 • ·  01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • ·  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • ·  Sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerektiği,

İşveren Yönünden;
 • ·   Özel sektör işverenine ait olması,
 • ·   Sigortalının,2016/12.aya ait Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • ·   Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • ·   Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • ·   Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
 • ·   Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı, yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,


Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Kapsam Dışı Olanlar;
 • ·  5335/30-2.fıkra kapsamına giren kurum ve kuruluşlar,(Kamu emekli memuru)
 •     2886 ve 4734 sayılı Kanunlar ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

 • ·  Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • ·  Yurt dışında çalışan sigortalılar,


01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri

2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016 Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından,2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde,01.06.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanabilecektir.

Teşvik Süresi;

Teşvik, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Alt İşverenler;

Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır.2016 Aralık ayı sigortalı sayısı ile ortalama sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

Teşvikin SGK Primleri Üzerinden Uygulanması;

Teşvikin SGK üzerinden uygulaması asgari ücret üzerinden hesaplanarak yapılacak. Burada dikkate alınacak şey sigortalının aylık prim ödeme gün sayısı olacaktır. Formülü;
Sigortalının Aylık Prim Ödeme Gün Sayısıx22,22 TL
Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve bu tutarlar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
Örneğin;
30 prim günü olduğunda;
(1.777,5/30)x30x%34,5                 =613,24 TL  (687 Sayılı Kanundan Doğan İşsizlik İndirimi)
666,60 (Toplam Teşvik)-613,24 TL  =53,36 TL (687 Sayılı Kanundan Doğan Prim İndirimi)

Teşvikin Gelir Vergisi Üzerinden Hesaplanması;

Sigortalı işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,ücretlinin;2017 yılında uygulanan ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
Örneğin;
Teşvikten yararlanacak işçi 01.07.2017 tarihinde işe girdi. Temmuz ayı için 30 prim günü var. Ücretinin 3.000 TL olduğunu varsayalım.
Ücreti ne olursa olsun vergi desteği asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.
Personel Temmuz ayında tam çalıştığında;
30 prim gün üzerinden;
Brüt Ücret                           1.777.50
SGK İşçi Primi                        248,85
İşsizlik İşçi Primi                      17,78
GV Matrahı                         1.510,88
GV                                        226,63
AGİ                                       133,31
Destek Tutarı                         93,32

Ev Hizmetlerine Destek;

Ev hizmetlileri çalışanlarına son 3 ay içerisinde en fazla 10 gün sigortalılığı varsa teşvikten yararlanabilecekler. Dolayısıyla yalnızca ticaretle uğraşan işverenlere değil ,ay zamanda ev sahibi işverenleri de teşvikten yararlanacaklardır.

Yeni İşyerlerine Destek;

Teşvikteki en önemli değişiklik, işyerlerini 2017 yılında yeni açanlara olacaktır.2017 yılında Haziran öncesinde işyerlerini açan işverenler teşvikten ancak 3 ay sonra yararlanabiliyorlardı. Yapılan değişiklik sonrası işverenler teşvikten yararlanmak için 3 ayın geçmesini beklemeden hemen yararlanabilecekler.

Mevsimlik Çalışana Destek;

Haziran öncesi dönemi için mevsimlik çalışan ve son 3 aydır işsiz olan kişiler için işverenlere teşvik sağlanmıyordu. Yapılan değişiklik sonrası son 3 aydır işsiz olan ve mevsimlik çalışan kişiler için de teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır.

Yılmaz Kesikbaş
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı/Eğitmen